PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt op 10 oktober 2022

1. Verwerkingsverantwoordelijke


Koqoon BV,een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Vleurgatsesteenweg 131, bus 3, 1050 Brussel, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0786.924.376 (hierna "Koqoon" of "wij"), treedt op als verwerkingsverantwoordelijke wanneer zij persoonsgegevens verwerkt van gebruikers die haar website (www.koqoon.be) of haar diensten gebruiken ("betrokkenen" of "u"), in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (hierna "AVG").


2. Categorieën van persoonsgegevens


Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens (naam, achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer), persoonlijke kenmerken (geboorteplaats, nationaliteit, geslacht, leeftijd), elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adressen), economische of financiële gegevens (bankrekeningnummer, loonstrook) en andere informatie die de betrokkene ons zou hebben kunnen meedelen.


3. Doel van de verwerking


Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

4. Ontvangers

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers (zoals IT-dienstverleners).


5. Gegevensdoorgiften

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, maar wij verbinden ons ertoe dit te doen in overeenstemming met het adequaatheidsbesluitvan de Europese Commissie, of bij ontstentenis daarvan, in overeenstemming met de standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.


6. Rechten van de betrokkenen

Onder bepaalde voorwaarden, waarin voorzien door de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679, geniet u als betrokkene de volgende rechten:het recht op toegang, op rectificatie van uw persoonsgegevens, op het wissen van uw persoonsgegevens, op beperking van en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info.koqoon@gmail.com met een met redenen omkleed verzoek en bewijs van uw identiteit.

Als betrokkene hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen naar info.koqoon@gmail.com.


7. Updates

Wij evalueren regelmatig onze verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen en streven ernaar ons Privacybeleid voortdurend te verbeteren. Daarom kunnen wij – indien nodig – ons Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken indien nodig. Het herziene Privacybeleid wordt van kracht zodra het op onze website is geplaatst.

***

Door op "Alles Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw toestel om de navigatie van de website te verbeteren, het gebruik ervan te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.