January 23, 2024

Wat is huurkoop? Een nieuwe weg naar het bezitten van uw eigen woning

Samenvatting

De traditionele weg naar het bezitten van een eigen woning klinkt meestal als volgt: u begint met werken, spaart voor meer dan 10 jaar tot u eindelijk voldoende eigen inbreng hebt, krijgt de goedkeuring bij de bank voor een hypothecaire lening, en dan kunt u eindelijk eigenaar van een woning worden. Over de generaties heen zijn uw grootouders en ouders zo eigenaar van hun eigen woning geworden.

Tegenwoordig is de weg naar het bezitten van een eigen woning moeilijker geworden. De woningprijzen zijn in België gemiddeld dubbel zo snel gestegen dan lonen over de afgelopen 10 jaar, waardoor het voor veel Belgen aanzienlijk moeilijker is geworden om een woning te kopen. Hoe hard u ook spaart, door de stijgende woningprijzen raakt u verder weg van het uiteindelijk doel. Huurkoop of rent-to-buy combineert de financiële voordelen van het bezitten van een eigen woning met de flexibiliteit van huren en is daarom de perfecte tussenstap tussen huren en kopen.

Start meteen

Huis beschikbaar via huurkoop

Wat is huurkoop?

Huurkoop verwijst in het algemeen naar de afspraak waarbij u overeenkomt een woning te huren voor een bepaalde periode en u terzelfdertijd de optie hebt om de woning op een later tijdstip te kopen. Dit wordt ook soms Rent-to-Buy of Rent-to-Own genoemd.

Huurkoop bestaat meestal uit de volgende twee afzonderlijke overeenkomsten:

  • een standaard huurovereenkomst met vermelding van de termijn en het maandelijks huurbedrag; en
  • een huurkoopovereenkomst die de rechten en verplichtingen van de huurder/toekomstige eigenaar, en de huidige eigenaar omvat, inclusief enkele van de belangrijkste voorwaarden die hieronder worden besproken.

Voor wie is huurkoop een goede keuze?

Hoewel het geen allesomvattende lijst betreft, biedt huurkoop of rent-to-buy een alternatieve weg naar het bezitten van een eigen woning voor wie vandaag geen hypothecaire lening van een bank kan verkrijgen. Huurkoop is een goede keuze voor u als:

  • u nog niet voldoende eigen inbreng hebt;
  • u nog twijfels hebt bij een woning en deze eerst wenst “uit te proberen” alvorens deze te kopen;
  • u nog geen geschiedenis van stabiel inkomen kan aantonen; of
  • u vandaag al uw terugkoopprijs wilt vastzetten.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden in de huurkoopovereenkomst?

Hierna volgt een lijst van de belangrijkste huurkoopovereenkomstvoorwaarden:

1) Toekomstige terugkoopprijs

De toekomstige terugkoopprijs wordt meestal vooraf bepaald en overeengekomen door u en de eigenaar aan het begin van de huurkoopovereenkomst. Vaak wordt het berekend op basis van de consumptieprijsindex (zie Statbel). Als de waarde van de woning vandaag bijvoorbeeld € 100.000 is en de consumptieprijsindex 5% bedraagt, zal de toekomstige terugkoopprijs binnen een jaar € 105.000 zijn. In de meeste gevallen wordt dit op voorhand al bepaald zodat u precies de toekomstige prijs kent die u zal betalen voor de woning. In andere gevallen wordt er naar de huidige consumptieprijsindex gekeken op het moment dat u de woning beslist terug te kopen. In dit laatste geval kent u de exacte terugkoopprijs niet op voorhand en kan deze variëren afhankelijk van de inflatie.

2) Maandelijkse betalingen

De maandelijkse betaling bestaat alleen uit de huur die gebaseerd is op een eerlijke markthuur voor uw regio en de woning.

3) Duur van de huurkoopovereenkomst

Over het algemeen is de duur dezelfde als de huurovereenkomst, waarbij de termijn kan variëren tussen 3 en 5 jaar, afhankelijk van hoelang u voldoende eigen inbreng hebt gespaard om een hypothecaire lening te krijgen. Houd er rekening mee dat hoe langer de duur van de huurkoopovereenkomst is, hoe hoger de terugkoopprijs zal zijn.

4) Optieprijs

Meestal wordt een initiële optieprijs overeengekomen die kan variëren van 2% tot 5% van de woningprijs. Als u besluit om de woning later terug te kopen, wordt dit bedrag gebruikt als voorschot op uw terugkoopprijs. Houd er rekening mee dat, afhankelijk van hoe de overeenkomst is gestructureerd, deze optiekosten, niet worden terugbetaald als u beslist de woning niet terug te kopen of gewoonweg niet terug kunt kopen om welke reden dan ook. De maandelijkse huur die de huurder betaalt, kan in mindering komen van de toekomstige terugkoopprijs, maar dit is niet altijd het geval.

Waar verschilt Koqoon van anderen?

  • Lage eigen inbreng - u kunt ons project starten met een initiële bijdrage van slechts 2% van de waarde van de woning
  • Trek in vandaag - in plaats van opeenvolgende jaren te moeten afwachten om een geschiedenis van stabiel inkomen op te bouwen
  • Bouw uw spaargeld op – u hebt de tijd om te sparen voor de eigen inbreng van een hypothecaire lening
  • Zorgeloos wonen - wij dekken alle grote onderhoudswerken tijdens de loop van de huurovereenkomst

Huurkoop of rent-to-buy is een geweldige optie voor wie momenteel geen woning via de traditionele weg kan kopen. Toch is het belangrijk dat u de huur- en huurkoopovereenkomst volledig begrijpt en ervoor zorgt dat de voorwaarden eerlijk gestructureerd zijn.

Over Koqoon

Koqoon biedt u een nieuwe weg naar het bezitten van een eigen woning aan, door vandaag al in uw droomwoning te laten wonen terwijl u maandelijks spaart voor de eigen inbreng van uw hypothecaire lening. Bekijk hoe via huurkoop u eigenaar van uw eigen woning kan worden.

Alle artikelen